โดย {0}
logo
Guangzhou Maibao Package Co., Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:ถุงกระดาษ,กล่องกระดาษ,ถ้วยกระดาษ,กล่องอาหารคราฟท์,ใช้บนโต๊ะอาหารย่อยสลายได้
Annual export US $7,458,905Full customizationTotal trading staff (34)Supplier assessment procedures